THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

Viết bởi  Sln đc: 2325 lần

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG TRUNG HỌC

 LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57/TB-THLN-TCHC 

Gia Lai, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

 


Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Tuổi dự tuyển: từ đủ 18 đến dưới 40 tuổi

- Quốc tịch: mang Quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng viên chức cần tuyển: 02 vị trí

          - Tuyển 01 giáo viên Trung học chuyên nghiệp, chuyên ngành Quản lý đất đai công tác tại Trung tâm Sản xuất dịch vụ KHKT LNN Mang Yang, Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên (xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

          - Tuyển 01 thủ quỹ, thủ kho công tác tại Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.

III. Tiêu chuẩn

          a) Giáo viên Quản lý đất đai

- Là nam giới, cao 1m65 trở lên, không có dị dạng về hình thể, không nói lắp, nói không rõ.

- Tốt nghiệp Phổ thông trung học

- Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Quản lý đất đai loại khá trở lên.

- Tin học trình độ B

- Ngoại ngữ trình độ B

          b) Thủ quỹ, thủ kho:

- Là nữ giới, cao 1m 55 trở lên, không có dị dạng về hình thể, không nói lắp, nói không rõ.

- Tốt nghiệp Trung cấp kế toán hệ chính quy

- Tin học: văn phòng

- Ngoại ngữ trình độ B

 

IV. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển có dán ảnh (bản viết tay theo mẫu số 1 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai);

- Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân;

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Bản sao công chứng các loại giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện huyện, thành phố, hoặc tương đương trở lên cấp và có thời hạn không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- 02 ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh) và 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận).

V. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời hạn nhận hồ sơ: từ 01/8/2016 đến hết ngày 26/8/2016 (trong giờ làm việc hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).

- Địa điểm nộp hồ sơ: phòng Tổ chức hành chính, Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên (tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

          - Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ (không nhận hồ sơ do người khác nộp thay, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

VI. Lệ phí nộp hồ sơ:      260.000 đồng/hồ sơ

VII. Hình thức tuyển và thời gian tuyển

- Hình thức tuyển: thi tuyển

- Thời gian thi tuyển: dự kiến từ 19/9/2016 đến 23/9/2016

 

Ghi chú: Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Tổ chức hành chính Nhà trường, số điện thoại liên hệ: 0593820171

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG       

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

Phùng Nhuệ Giang

Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 30 Tháng 7 2016 10:58

CỔNG THÔNG TIN

TCLNTN QUA BÁO ĐÀI

CÁC LIÊN KẾT

            

        A