GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (Lần 2)

Viết bởi  Sln đc: 6913 lần

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG TRUNG CẤP

 LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________

Số: 21/TB-TCLN-TCHC 

Gia Lai, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

 

Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Tuổi dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên

- Quốc tịch: Mang Quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng viên chức cần tuyển: 03 vị trí

            - 01 Giáo viên kỹ thuật lâm sinh.

            - 01 Giáo viên bảo vệ thực vật.

            - 01 Chuyên viên phòng Tổ chức, Hành chính.

III. Tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn chung

             - Thể chất: Không có dị dạng về hình thể, không nói lắp, nói không rõ.

   - Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

  - Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

  - Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

2. Tiêu chuẩn đối với từng vị trí

2.1. Vị trí Giáo viên kỹ thuật lâm sinh: Có bằng tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Lâm học trở lên.

2.2. Vị trí Giáo viên bảo vệ thực vật: Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo vệ thực vật trở lên.

2.3. Chuyên viên phòng Tổ chức, Hành chính:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Có chứng chỉ văn thư, có kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

IV. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển có dán ảnh (bản viết tay theo mẫu số 1 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai);

- Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân;

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Bản sao công chứng các loại giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện huyện, thành phố, hoặc tương đương trở lên cấp và có thời hạn không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- 02 ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh) và 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận).

V. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 21/5/2018 đến 16h30’ ngày 15/6/2018 (trong giờ làm việc hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức, Hành chính, Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên (tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

          - Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ (không nhận hồ sơ do người khác nộp thay, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

VI. Lệ phí nộp hồ sơ:          260.000 đồng/hồ sơ.

VII. Hình thức tuyển và thời gian thi tuyển

- Hình thức tuyển: Thi tuyển

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến từ ngày 09/7/2018 đến ngày 20/7/2018.

 

Ghi chú: - Thông báo này thay cho Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (Thông báo số 18/TB-TCLN-TCHC ngày 07/5/2018) của Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên.

- Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Tổ chức, Hành chính Nhà trường, số điện thoại liên hệ: 0269. 3820171

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG       

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Quốc Phương

Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ hai, 21 Tháng 5 2018 01:37

CỔNG THÔNG TIN

TCLNTN QUA BÁO ĐÀI

CÁC LIÊN KẾT

            

        A