THỜI KHÓA BIỂU

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Địa điểm

  •      TRƯỜNG TRUNG CẤP LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN
  •      Phường Chi Lăng, Tp. Pleiku, Gia Lai, Vietnam

Điện thoại liên lạc:  

  •     059 3747 706

 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Calendar
Lâm sinh
Quản lý tài nguyên rừng(Kiểm lâm)
Khuyến Nông lâm
Trồng trọt
Bảo vệ thực vật
Quản lý đất đai
Kế toán doanh nghiệp

CỔNG THÔNG TIN

TCLNTN QUA BÁO ĐÀI

CÁC LIÊN KẾT

            

        A