qui hoạch xây dựng

Qui hoạch xây dựng Trường TCLN

Viết bởi Thứ năm, 09 Tháng 7 2015 03:20

Qui hoạch xây dựng Trường trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên

Ngày 13 tháng 4 năm 2015 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã phê duyệt Dự án qui hoạch tổng mặt bằng xây dựng Trường trung học Lâm Nghiệp Tây Nguyên ( kèm theo Quyết định phê duyệt số 1217/QĐ-BNN-XD ngày 13/4/2015 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)

 

qh

 PC TONG THE SUA1

 

CỔNG THÔNG TIN

TCLNTN QUA BÁO ĐÀI

CÁC LIÊN KẾT

            

        A