Thông báo về trợ cấp xã hội đối với học sinh

Viết bởi  Sln đc: 2458 lần

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG TRUNG HỌC

LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:       /TB-THLN-CTHS                                   Gia Lai, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện thủ tục chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh


        Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/08/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

     Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ

     Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

      Nhà trường hướng dẫn quy trình, thủ tục và hồ sơ để được hưởng trợ cấp xã hội cho học sinh hệ chính quy để được xét trợ cấp xã hội như sau:

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội

Đối tượng 1: HS là người dân tộc ít người thường trú tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, khu vực vùng cao, vùng sâu ít nhất từ 03 năm trở lên tính tới thời điểm vào học tại trường đào tạo

Đối tượng 2: HS mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên

Đối tượng 3: HS là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995

Đối tượng 4: HS là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật          

Đối tượng 5: HS là người tốt nghiệp trường Phổ thông dân tộc nội trú

Đối tượng 6: HS người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hải đảo

Đối tượng 7: HS là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo  có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hải đảo

 

2. Mức trợ cấp xã hội và trình tự, thủ tục, hồ sơ

 

Đối tượng

Mức trợ cấp

Hồ sơ

Ghi chú

Đối tượng 1

140.000 đ/tháng

- Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy kết hôn của bố mẹ

- Sổ hộ khẩu

 

Đối tượng 2

100.000 đ/tháng

- Giấy xác nhận học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa do cơ quan thương binh xã hội cấp huyện trở lên cấp, trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã nơi học sinh cư trú

 

Đối tượng 3

100.000 đ/tháng

- Biên bản giám định của Hội đồng Y khoa

 

Đối tượng 4

140.000 đ/tháng

- Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy kết hôn của bố mẹ

- Sổ hộ khẩu

- Sổ, giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo do UBND cấp xã, phường cấp

- Áp dụng cho học sinh bắt đầu nhập học trước ngày 01/01/2016

- 1.210.000 đ/tháng

- 1.000.000 đ/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân

- 150.000đ nếu ở lại trong dịp Tết Nguyên đán

- 200.000 đồng/năm tiền đi lại

- Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy kết hôn của bố mẹ

- Sổ hộ khẩu

- Sổ, giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo do UBND cấp xã, phường cấp

- Biên bản giám định của Hội đồng Y khoa (đối với HS là người khuyết tật)

- Áp dụng cho học sinh nội trú bắt đầu nhập học sau ngày 01/01/2016

Đối tượng 5

- 968.000 đ/tháng

- 1.000.000 đ/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân

- 150.000đ nếu ở lại trong dịp Tết Nguyên đán

- 200.000 đồng/năm tiền đi lại

- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Áp dụng cho học sinh nội trú bắt đầu nhập học sau ngày 01/01/2016

Đối tượng 6

- 968.000 đ/tháng

- 1.000.000 đ/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân

- 150.000đ nếu ở lại trong dịp Tết Nguyên đán

- 300.000 đồng/năm tiền đi lại

- Sổ hộ khẩu

- Biên bản giám định của Hội đồng Y khoa

- Áp dụng cho học sinh nội trú bắt đầu nhập học sau ngày 01/01/2016

Đối tượng 7

- 726.000 đ/tháng

- 1.000.000 đ/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân

- 150.000đ nếu ở lại trong dịp Tết Nguyên đán

- 300.000 đồng/năm tiền đi lại

- Sổ hộ khẩu

 

- Áp dụng cho học sinh nội trú bắt đầu nhập học sau ngày 01/01/2016

 

* Chú ý:

- Riêng HS thuộc đối tượng 4 và 7 phải nộp hồ sơ xét theo từng kỳ.

- HS nộp Bản sao có chứng thực các giấy tờ nói trên (thời gian chứng thực chưa quá 1 năm tính từ thời điểm nộp hồ sơ)

- HS nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định: Trước ngày 31/10/2016 nộp tại Phòng Công tác học sinh (đối với HS tại Trung tâm GDTX nộp cho Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng đào tạo tại Trung tâm. Sau đó Trung tâm chuyển về Phòng CTHS)

3. Nguyên tắc thực hiện chính sách

- Mỗi học sinh, sinh viên chđược hỗ trợ 01 lần khi tham gia học tập

- Trường hợp học sinh thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì chđược hưởng chính sách ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Trong một năm học, học bổng chính sách được cấp đủ 12 tháng. Đối với các chương trình đào tạo có thời gian dưới 01 năm hoặc có thời gian học năm cuối không đủ 12 tháng thì học bổng chính sách được cấp theo số tháng thực học của năm học đó.

- Học sinhkhông được hưởng học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác trong các trường hợp sau:

+ Bị kỷ luật buộc thôi học hoặc nghỉ học do ốm đau, tai nạn không thể tiếp tục theo học. Thời gian không được hưởng chính sách nội trú tính từ ngày quyết định buộc thôi học hoặc quyết định nghỉ học có hiệu lực.

+ Trong thời gian bị đình chhọc tập (có thời hạn), trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận.

+ Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ.

4. Trách nhiệm của các đơn vị

- Phòng CTHS: Tổng hợp danh sách trình Hiệu trưởng ra quyết định chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh theo từng học kỳ

- Phòng Tài chính – kế toán: Căn cứ vào Quyết định đã được Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện việc chi trả cho học sinh. Chủ trì việc thực hiện nhận và quyết toán kinh phí cấp bù từ Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo;

- Các đơn vị trong nhà trường;

- Các Trung tâm GDTX huyện có đào tạo;

   - Lưu: VT, CTHS.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TRẦN VĂN CHÁNH

 

Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 31 Tháng 12 2016 06:45

CỔNG THÔNG TIN

TCLNTN QUA BÁO ĐÀI

CÁC LIÊN KẾT

            

        A